De Zonnekoning


3 mei! Er zijn zoveel speciale dagen in het jaar waar men geen weet van heeft. Vandaag is het bijvoorbeeld Internationale Dag van de Persvrijheid. In 1993 besloot de Verenigde Naties om jaarlijks op 3 mei het belang van persvrijheid te benadrukken. Waarom deden ze dit? Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt niet altijd opgevolgd.

universele-verklaring-rechten-mens

 

‘Een ieder heeft het recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid, zonder inmenging een mening te koesteren en door alle middelen en ongeacht grenzen, inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.’

 

Het is vandaag ook exact zeven jaar geleden dat Maddie McCann verdween. Tot de dag van vandaag blijven haar ouders en privédetectives zoeken naar haar. De beloning voor de vondst van het meisje loopt ondertussen al in de historic-hair-band-05-sizedmiljoenen.

Bovenstaande gebeurtenissen zijn echter niet in verband te brengen met schaken. Daarom zal ik een beetje creativiteit moeten toepassen. Morgen is het de laatste dag van het toernooi. Zondag zijn alle kampioenen van Nederland bekend. Zondag, de dag van de zon. Een historicus moet daarbij gelijk denken aan Lodewijk XIV, bijgenaamd de Zonnekoning. 72 jaar lang was hij de koning van Frankrijk. Hij vond zichzelf de belangrijkste man op aarde. Zijn positie was onschendbaar.

In het schaakspel is de koning ook onschendbaar. Slaan is verboden! Hij is het belangrijkste stuk op het bord en staat mooi achter zijn soldaten. Zij knappen het vuile werk voor hem op, maar de koning krijgt de eer van de overwinning. Net als bij de Franse koning Lodewijk XIV.

Laat bericht achter